سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
اساس حکمت، همراهی حقّ است و فرمانبردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]