سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
نابخردی و غفلت در دل دانشمند نیست . [امام علی علیه السلام]