سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
حذف تبلیغات طمع‌زا از رسانه ملّی
دانش، وزیر نیکویی برای ایمان است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]