سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
دانشمند بی کردار، مانند چراغی است که خود را می سوزاند و به مردم روشنی می دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]